Dotácie a účtovno-daňový dopad – úprava v základe dane za zdaňovacie obdobie 2020

Účtovanie dotácii rieši § 52a opatrenia MF SR č. 23054/2002-92. Základným princípom dotácii ak sa viažu k nákladu je neutralizačný princíp, čo znamená, že

  1. Dotácia sa účtuje do výnosov v čase vzniku nákladu, na ktorý bola poskytnutá alebo v pomernej výške v akej bola poskytnutá na krytie nákladov. Následne je dotácia súčasťou základu dane v rozsahu daňového výdavku, ak kryje daňový výdavok.
  2. Dotácia sa účtuje do výnosov vo výške účtovných odpisov alebo v pomernej výške účtovných odpisov, ak dotácia bola poskytnutá len v určitom rozsahu. Z daňového hľadiska sa aplikuje následne pri tomto majetku §17 ods.3 pism. f) ZDP, teda dotácia ide o základu dane v rozsahu daňových odpisov.

Ak dotácia nie je viazaná na vznik určitého nákladu, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.