Rozdelenie spoločnosti odštiepením (novela od 03/2024)

Pripravujeme podnikovú premenu, konkrétne rozdelenie jednej obchodnej spoločnosti na dve obchodné spoločnosti tak, že rozdeľovaná spoločnosť A nezanikne, ale časť z nej prejde do novej spoločnosti B. Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej premeny ?
A. Právne súvislosti rozdelenia odštiepením
Úvodom tejto časti uvádzam len vybrané právne súvislosti, ktoré spravidla nadväzujú na účtovné a daňové súvislosti; právnu agendu odporúčam v praxi zveriť advokátovi. Upozorňujem na dva právne pojmy, a to „založenie a vznik“ a ich opačné významy „zrušenie a zánik“ spoločnosti. Založenie (zrušenie) je vo všeobecnosti viazané na rozhodnutie spoločníkov a vznik (zánik) je viazaný na zápis (výmaz) v obchodnom registri. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.