Predaj tovaru so zľavou – účtovné a daňové hľadisko

Predaj tovaru so zľavou (predtým opravná položka)

Obchodná spoločnosť podnikala v oblasti predaja textilného tovaru (odevov). Ocenenie a predajnosť tohto tovaru podlieha významným sezónnym vplyvom. Preto účtovná jednotka v marci znížila ocenenie nepredaných odevov zo zimnej kolekcie o 40 % z obstarávacej ceny (cez opravnú položku). Tovar ponúkla a predala v predajnej akcii so zľavou, pričom dosiahla tržby v sume 6 000 eur. Išlo o tovar v obstarávacej cene 10 000 eur. Zúčtovanie opravnej položky k zásobám tovaru z dôvodu vyradenia zásob predajom sa v účtovníctve prejaví nasledovne; pre názornosť uvádzame aj nákup tovaru aj tvorbu opravnej položky.

č. doklad opis účtovného prípadu eur MD D
1.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.