Zabudnutá, nezaúčtovaná faktúra zo starého roka. Ako opraviť a dodatočne zaúčtovať nezaúčtovanú faktúru z minulého obdobia?

Spoločnosť v roku 2018 zistila, že zabudla zaúčtovať faktúru v hodnote 10 000 eur bez DPH. Na základe tejto skutočnosti išlo o významnú chybu, pričom účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená. …

§ 79 – komentár k postupom účtovania – účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z hospodárskej činnosti

Tento článok je komentárom k §79 zákona 740/2002 postupov účtovania. Ďalšie časti komentára k postupom účtovania nájdete tu.
Účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z hospodárskej činnosti

Podľa názvu tejto účtovej skupiny by sa dalo predpokladať, …