Zabudnutá, nezaúčtovaná faktúra zo starého roka. Ako opraviť a dodatočne zaúčtovať nezaúčtovanú faktúru z minulého obdobia?

Spoločnosť v roku 2018 zistila, že zabudla zaúčtovať faktúru v hodnote 10 000 eur bez DPH. Na základe tejto skutočnosti išlo o významnú chybu, pričom účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená. …