Podvojné účtovníctvo – aké interné účtovné smernice potrebujeme?

(zoznam potenciálnych tém do smerníc)

Zo zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákon) a z postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov ustanovených Opatrením MF SR č.23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (PU) vyplýva pre účtovnú jednotku povinnosť vytvárať nižšie uvedené interné účtovné smernice. …