Limitované odpisy z drahého osobného auta – ako odpisovať do daňových nákladov?

V účtovnej jednotke máme aj dve drahé osobné autá v jednotkovej obstarávacej cene nad 48 000 eur. Sú celé odpisy týchto áut daňovým nákladom ?

Podľa §17 ods.34 zákona o dani z príjmov sa základ dane zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených rovnomerných daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produkcie 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a ročného daňového odpisu (alebo pomernej časti ročného odpisu) vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur.

Daňovník obstaral v januári 2018 osobné auto v obstarávacej cene 60 000 eur. Osobné auto sa odpisuje rovnomerne 4 roky. Základ dane sa zvýši v tom roku, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.