Limitované nájomné z drahého osobného auta – čo je daňový náklad? Príklady

Pre predsedu predstavenstva sme formou operatívneho prenájmu prenajali drahé osobné auto so vstupnou cenou nad 48 000 eur u prenajímateľa. Je celé nájomné za toto auto daňovým nákladom ?

Obdobne ako odpisy, tak aj operatívne nájomné z drahých osobných automobilov so vstupnou cenou nad 48 000 eur – je daňovo limitované, a to nájomným v sume 14 400 eur. Podľa dôvodovej správy k zákonu, bola suma 14 400 eur vykalkulovaná tak, že je to ročný odpis, s 20 % ziskovou prirážkou u prenajímateľa (48 000 : 4 = 12 000 x 0,2 = 14 400).

Podľa §17 ods.35 zákona o dani z príjmov sa základ dane zvýši o rozdiel medzi úhrnom uplatneného operatívneho nájomného v daňových nákladoch za osobné autá zatriedené do kódu Klasifikácie produkcie 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a súčtom násobkov počtu týchto áut a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.