Uplatňovanie daňových strát komplexne – vrátane návrhu novely od 2021

1. Daňová strata u daňovníka ( § 30 a § 34b ZDP)
1.1. Uplatnenie strát za zdaňovacie obdobia, ktoré začali v rokoch 2016 až 2019 bez princípov lex korona
V tomto prípade sa podľa prechodného ustanovenia uplatňuje starý princíp strát podľa §30 ZDP, teda rovnomerne počas 4 zdaňovacích obdobiach do výšky základu dane.

 

Obdobie TEXT Suma Uplatniteľná časť Zostatok Poznámka
2016 Strata 10 000 10 000
2017 Základ dane 15 000 2 500 7 500 Uplatnená ¼ straty 2016
2018 Strata   8 000 0 5000 Zostatok straty z roku 2016
2019 strata 10 000 0 2 500 + 6 000 Súčet strát z rokov 2016 a 2018

  …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.