Nezdaniteľné časti základu dane – historická tabuľka

 • Životné minimum
 • NČ na daňovníka + manželku
 • Hranica pre uplatnenie 100 % nezdaniteľnej čiastky, kedy sa NČ nekráti
 • Horná hranice ZD na uplatnenie NČ na daňovníka
 • Mesačná NZ na daňovníka a manželku
 • Hranice pre uplatnenie 100 % NČ na manželku
 • Horná Hranica pre uplatnenie NČ na manželku (vzorec = 63,4 x ŽM – ¼ ZD)
 • Priemerná mesačná mzda
 • Nezdaniteľná čiastka (tretí pilier) (DDS)
 • 2 % zo ZD max zo 60 násobku PMM (druhý pilier)
 • Nezdaniteľná časť – kúpeľná starostlivosť