Podnikanie v neziskovej organizácii (najbežnejšia forma občianske združenie)

Neziskové organizácie sa riadia pri založení rôznymi právnymi predpismi, napr. občianske združenie sa zakladá na základe zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov.
1.1 Neziskové organizácie na účely dane z príjmov
Ďalej § 12 upravuje definíciu a pojem daňovníkov nezriadených na podnikanie (ďalej len „neziskové organizácie“), ktoré sú vymedzené v § 12 ods. 2 a 3. Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov

  • a) z predaja majetku,
  • b) príjmov z nájomného,
  • c) príjmov z reklám,
  • d) príjmov z členských príspevkov,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.