Inventarizácia zásob vlastnej výroby (evidencia, účtovanie a oceňovanie)

Účtovná jednotka vyrába a montuje výrobky z plastových profilov (okná, dvere, zimné záhrady). Ide o atypické výrobky, čo spôsobuje administratívne ťažkosti pri evidencii výrobkov, lebo softvér má výstup len na výslednú cenu vrátane réžie a zisku. Musíme robiť evidenciu výrobkov priebežne počas roku, alebo stačí urobiť evidenciu výrobkov len na konci účtovného obdobia pri inventarizácii ? Aký spôsob oceňovania hotových výrobkov a rozpracovaných výrobkov pri inventarizácii máme použiť ?

Vedenie účtovníctva je upravené zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákon o účtovníctve) a Opatrením MF SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (postupy účtovania). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.