ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2021 v praxi

Pomôcka obsahuje 48 stranový manuál (súbor v PDF) k účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov. Súbor nájdete v prílohe článku (platený prístup).

1. Úvod

2. Prehľad všeobecne záväzných právnych predpisov

3. Prehľad prác a úloh pred uzavretím účtovných kníh

 • 3.1 Kontrola bilančnej kontinuity
 • 3.2 Zabezpečenie verného a pravdivého obrazu predmetu účtovníctva
 • 3.3 Analýza jednotlivých účtových tried vo vzťahu k uzávierkovým operáciám

4. Uzavretie účtovných kníh

 • 4.1 Preúčtovanie konečných stavov účtov nákladov a výnosov
 • 4.2 Transformácia účtovného výsledku hospodárenia pred zdanením na základ dane
 • 4.3 Preúčtovanie konečných zostatkov účtov aktív a pasív

5. Zostavenie účtovnej závierky

 • 5.1 Súvaha a výkaz ziskov a strát
 • 5.2 Poznámky
 • 5.3 Záver

6. Mikro účtovná jednotka

 • 6.1 Mikro účtovná jednotka – špecifiká metodiky účtovania
 • 6.2 Mikro účtovná jednotka – špecifická účtovnej závierky

7. Malá účtovná jednotka

 • 7.1 Malá účtovná jednotka – špecifická metodiky účtovania
 • 7.2 Malá účtovná jednotka – špecifiká účtovnej závierky

8. Veľká účtovná jednotka

 • 8.1 Veľká účtovná jednotka – špecifiká metodiky účtovania
 • 8.2 Veľká účtovná jednotka – špecifiká účtovnej závierky …

  Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

  Kúpiť článok samostatne

   

  9

  10.8€ s DPH

  Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
  Ročné predplatné

   

  9.99

  mesačne
  11.99€ s DPH

  Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.  Mesačné predplatné

  s viazanosťou*

  11.90

  mesačne
  14.28€ s DPH

  Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.  Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
   Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.