Účtovné povinnosti v období pandémie ochorenia COVID-19

Dňa 11. marca 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia pandémiu šírenia ochorenia COVID-19. V nadväznosti na vážnosť situácie konala aj vláda Slovenskej republiky a 12. marca 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2 a to uznesením vlády č. 111/2020. Dátum 12. marec 2020 je tak dňom, ktorý je na účely zákona “Lex korona” začiatkom tzv. obdobia pandémie, ktorým sa rozumie časovo vymedzené obdobie od vyhlásenia mimoriadnej situácie 12. marca 2020 do konca toho kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda Slovenskej republiky túto mimoriadnu situáciu odvolá.

Dňa 2. apríla 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon označovaný ako “Lex korona”, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

5

6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Komentáre su uzatvorené.