Daňové priznanie k dani z príjmov v mimoriadnej situácii – pandémia KORONAVÍRUSU (schválené dňa 2.4.2020) – s príkladmi

Daňové priznania
Mimoriadna situácia vyžaduje aj mimoriadne zásahy štátu do práv a povinností daňových subjektov. Jedným z pravidiel, ktoré sa upravuje týmto mimoriadnym zákonom je aj úprava povinnosti viažucich sa k povinnosti podať daňové priznanie, ktoré zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov upravuje v §49.

Upravuje to §21 tohto zákona. Základné pravidlo definuje, že daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, kedy skončí pandémia. V tejto lehote je splatná aj daň. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.