Obstaranie dlhodobého majetku z dotácií

Podľa §52a ods.1 postupov je účtovanie majetku obstaraného z dotácií nasledovné:

  • dotácie sa účtujú v účtovej skupine 34 – Zúčtovanie daní a dotácií,
  • príjem dotácie sa účtuje v prospech účtu:
  • 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu, na ktorom sa účtuje dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
  • 347 – Ostatné dotácie, na ktorom sa účtuje dotácia poskytnutá z iných zdrojov ako štátneho rozpočtu alebo prostriedkov Európskej únie, napr. z rozpočtov obcí, vyšších územných celkov, štátnych fondov, úradu práce,
  • o nároku na dotáciu, ako odplate za minulé alebo budúce splnenie určitých podmienok,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Eva Gášpárová
  • Ing. Eva Gášpárová
    Venujem sa vedeniu účtovníctva, miezd a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Vzdelaním a praxou nadobudnuté znalosti využívam aj pri publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva.