Novela č. 183/2014 Z.z. zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2015

Národná rada SR schválila novelu zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2015. Ďalej uvádzame vybrané témy tejto novely č.183/2014 Z.z.; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona.

  • Ide o nepriamu novelu zákona o dani z príjmov cestou novely zákona č.43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.
  • Od dane z príjmov fyzických osôb sú oslobodené aj výnosy z umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktorý sa vypláca poberateľovi dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (§9 ods.2 pism. a)).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.