Tuzemské samozdanenie v sektore stavebníctvo od 1. 1. 2016

Dňa 1. októbra 2015 schválila Národná rada SR novelu zákona (zatiaľ nepriradené číslo v zbierke zákonov), ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem ustanovenia, ktorým sa zavádza povinnosť osobitného vykazovania zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze, ak suma odpočítanej dane predstavuje 3 000 eur a viac, ktoré nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

Zámerom novely zákona o DPH je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky, a to najmä zavedením osobitného režimu úhrady DPH po prijatí platby ako aj zavedením tuzemského samozdanenie v sektore stavebníctvo. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Soňa Ugróczy
  • Ing. Soňa Urgóczy
    Daňový poradca, PKF Slovensko s. r. o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Komentáre su uzatvorené.