Daňová kontrola – možnosti daňovej obhajoby

Obsah
3.25 strany
Otázka z praxe:
Z daňového úradu sme dostali oznámenie o začatí daňovej kontroly. Aké máme procesné možnosti daňovej obhajoby ?
Daňová kontrola – podľa zákona č.563/2009 Z.z. daňového poriadku – daňová kontrola začína dňom určeným v oznámení alebo v dohodnutý deň, nie neskoršie ako 40 dní od doručenia oznámenia o výkone daňovej kontroly (§46 ods.1). Na odročenie dňa začatia daňovej kontroly až o 40 dní má daňový subjekt nárok, a to bez uvedenia dôvodu.

Práva daňového subjektu počas kontroly §45 ods.1 využitím týchto práv počas daňovej kontroly vzniká prvé procesné miesto na vnesenie obhajoby do daňového spisu:

  • predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia a navrhovať dôkazy dostupné správcovi dane,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.