Novela Obchodného zákonníka 2015

Obsah
4.71 strany
Národná rada SR schválila novelu Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2015 (www:nrsr.sk; tlač 1125). Ďalej uvádzame vybrané témy tejto novely; v praxi je potrebné používať úplné znenie obchodného zákonníka.

  • Znižuje sa základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným. Pôvodná suma 5 000 eur je nahradená sumou jedno euro. Na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným tak bude postačovať základné imanie vo výške jedno euro (§108 ods.1). Podľa prechodných ustanovení sa uvedená zmena bude týkať novozaložených spoločností (§768m ods.1).
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej hodnota základného imania zapísaná v obchodnom registri nedosahuje výšku 25 000 eur uvádza na obchodných dokumentoch výšku základného imania a rozsah jeho splatenia.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.