Odpočítanie dane z faktúry vyhotovenej pred registráciou s.r.o. vystavenej na mená spoločníkov

Právo na odpočítanie DPH súvisiacej s uskutočňovanými zdaniteľnými obchodmi platiteľa, predstavuje základnú zásadu systému DPH v rámci vnútorného trhu EÚ. Platiteľ dane má právo uplatniť odpočítanie  dane  v  prvom  zdaňovacom  období po registrácii k DPH podľa §55 ods.1 zákona o DPH aj zo služieb súvisiacich so založením spoločnosti. …