Môže byť použitý dôkaz z trestného konania v daňovom konaní?

Pri výkone daňovej kontroly je častým prípadom, keď daňový úrad použije ako dôkazy dokumenty  z trestného konania – najčastejšie svedecké výpovede, ktoré vykonali orgány činné v trestnom konaní.

Daňový úrad môže ako dôkaz pri daňovej kontrole na základe  §24 ods.4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) použiť aj  dôkazy, ktoré  nie sú výslovne vymenované v tomto ustanovení, ak tieto dokumenty môžu prispieť k zisteniu a objasneniu skutočností rozhodujúcich pre správe určenie dane.  Ide o tzv. „iné dôkazy“, takým môže byť aj  svedecká výpoveď získaná od polície za predpokladu, že s ňou bude  kontrolovaný daňový subjekt oboznámený a bude mať možnosť sa k nej vyjadriť.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.