Postup po úmrtí platiteľa DPH

V prípade úmrtia fyzickej osoby, ktorá bola platiteľom DPH môže vzniknúť situácia, kedy sa v jeho podnikaní pokračuje – existuje osoba pokračujúca  v živnosti, alebo po jeho úmrtí sa v živnosti nepokračuje. V príspevku uvádzame, aké povinnosti sú s uvedenými možnosťami spojené.

 

Postup v prípade, ak sa po úmrtí platiteľa dane, pokračuje v živnosti

Zákon o DPH v §83 ods.1 a 2 upravuje postup osoby, ktorá pokračuje v živnosti po úmrtí fyzickej osoby, platiteľa dane (ďalej „osoba pokračujúca v živnosti“), a to v nadväznosti na úpravu obsiahnutú v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej „živnostenský zákon“). Ktoré osoby môžu a za akých podmienok po smrti podnikateľa (živnostníka) pokračovať v živnosti, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.