Odpočítanie DPH pri výdavkoch spojených so zápisom do  katastra, ktoré znáša budúci kupujúci

Odpočítanie DPH u platiteľa dane je podmienené vznikom daňovej povinnosti z predmetného plnenia (tovaru alebo služby) a tiež vecnou súvislosťou prijatého plnenia s podnikaním platiteľa. Musí byť teda jednoznačne preukázané využitie prijatého tovaru a služby na účely podnikateľskej činnosti platiteľa, ktorá umožňuje uplatnenie nároku na odpočítanie dane.   Možnosťou odpočítania DPH v prípade nákladov spojených s  investíciou, ktorá bude predmetom budúcej kúpnej zmluvy, sa zaoberal Súdny dvor EÚ vo veci C‑707/18, Amărăşti Land Investment .
Služba prijatá vo vlastnom mene na účet inej osoby
Podľa článku 28 Smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica o DPH“) ak sa zdaniteľná osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.