Vznikne povinnosť úpravy odpočítanej DPH pri nehnuteľnosti, ktorá dva roky nie je používaná na podnikanie ?

V prípade, ak je platiteľ DPH vlastníkom nehnuteľnosti, pri nadobudnutí ktorej si odpočítal DPH, pretože jej využívanie formou nájmu zdaňuje, pričom neskôr dôjde k situácii, že nehnuteľnosť je dva roky nevyužívaná, vznikne povinnosť vykonať úpravu už odpočítanej DPH ? V súvislosti s uvedenou otázkou je nevyhnutné najskôr posúdenie vzniku práva na odpočítanie DPH a jeho preukázanie v momente nadobudnutia nehnuteľnosti a následne posúdenie zmien vo faktoroch, ktoré boli použité na určenie odpočítateľnej sumy. 

Súvisiace paragrafy: §38 ods.5 a §49 ods.2
Dôvod úpravy odpočítanej DPH v zmysle práva EÚ
Podľa logiky systému DPH na základe Smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH v rámci EÚ možno odpočítať DPH  zaplatenú na vstupe pri tovaroch alebo službách používaných na účely jeho zdaniteľných činností. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.