Povinnosti registrácie (k DPH) dodávateľa v osobitnom registri – dosah na právo na odpočítanie DPH

V praxi pri uplatňovaní zákona o DPH dochádza často k situáciám, kedy daňový úrad má pochybnosti o uplatnenom nároku na odpočítanie DPH §49 ods.1 , pričom platiteľ dane, ktorý si nárok na odpočítanie DPH uplatňuje má  za to, že jeho oprávnenosť dostatočne preukázal, na druhej strane správca dane požaduje ďalšie dôkazy za účelom jeho uznania.

Dochádza teda k situáciám, kedy je potrebné určiť hranicu dôkazného bremena (ide o individuálnu záležitosť podľa konkrétneho prípadu), pritom táto musí byť v súlade so zákonom o DPH,  v súlade s procesným predpisom (daňovým poriadkom) a pri zohľadnení eurokonformného výkladu práva EÚ. V príspevku sa zaoberáme vplyvom možného dopadu na odpočítanie DPH u platiteľa – odberateľa tovaru,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.