Pochybnosť o dodávateľovi, pričom dodávka bola uskutočnená

Vo vzťahu k uplatneniu práva na odpočítanie dane platí na základe §49 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), že samotná existencia určitého plnenia a tomu korešpondujúcich dokladov nie je dostatočná, pokiaľ existuje dôvodná pochybnosť o tom, že toto plnenie poskytla práve osoba uvedená na faktúre, uvedená ako dodávateľ. V takom prípade by správca dane mal dostatočne vysvetliť, ktoré preukázané skutočnosti viedli k tejto pochybnosti a prečo ani predložené listiny nepreukazujú dodanie  dodávateľom uvedeným na faktúre a vznik daňovej povinnosti u tohto dodávateľa podľa 222/2004 Z.z.19/1 a 2 zákona o DPH.

 
Stavebné práce a pochybnosť o dodávateľovi
Situácia: správca dane nespochybňuje, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.