Zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2022 a 2023 podľa novely č.407/2022 Z.z.

Zmeny s účinnosťou od 31. decembra 2022

  • Ponuka na prevzatie – ak účtovná jednotka emitovala cenné papiere, a aspoň niektoré z nich sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu, je účtovná jednotka povinná uviesť vo výročnej správe aj vybrané taxatívne informácie; doplňuje sa, že sa to týka cenných papierov predstavujúcich ponuku na prevzatie ( 431/2002 Z.z. §20 ods.7; §39y).
  • Subjekt verejného záujmu – menia sa veľkostné kritériá subjektu verejného záujmu, ktorý má povinnosť uvádzať vo výročnej správe informácie o svojej spoločenskej zodpovednosti ( §20 ods.9,10; §30y).

Zmeny s účinnosťou od 1. januára 2023

  • Každoročnú inventarizáciu – hmotného majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov musia ako súčasť účtovnej závierky vykonávať rozpočtové a príspevkové organizácie,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.