Zmeny v daňovom poriadku pre rok 2023 podľa novely č.496/2022 Z.z.

Zmeny v daňovom poriadku s účinnosťou od 1. januára 2023

  • Osobitný odvod – zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií č.384/2011 Z.z bol zrušený, preto sa rušia aj k tomu sa vzťahujúce ustanovenia daňového poriadku ( §1 ods.3; §52 ods.13).
  • Podpis na protokole z daňovej kontroly – ak sa protokol z daňovej kontroly vyhotovuje v elektronickej podobe, neobsahuje vlastnoručný podpis ( 563/2009 Z.z. §47 ods.k), ale sa autorizuje podľa osobitného zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (e-Governmente).
  • Námietku zaujatosti – nemožno podať voči štatutárom daňových orgánov a medzi tieto osoby sa doplňuje aj starosta obce ( §60 ods.6).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.