Obsah transferovej dokumentácie od roku 2023

Ministerstvo financií SR vydalo Usmernenie č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu transferovej dokumentácie (FS/23/2022). Ďalej uvádzame vybrané informácie; v praxi je potrebné používať úplné znenie usmernenia, nájdete ho v prílohe článku.

  • Usmernenie Ministerstva financií SR je vydané podľa ustanovení § 18 ods. 1 (pre závislé osoby) a § 17 ods. 7 (pre stále prevádzkarne v SR) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) na zabezpečenie jednotného postupu pre obsah transferovej dokumentácie.
  • V transferovej dokumentácii sa testujú len významné tuzemské alebo zahraničné kontrolované transakcie, pričom hranicu významnosti pre zdaniteľný výnos (príjem) alebo daňový náklad (výdavok) ustanovuje priamo § 17 ods.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.