Oceňovací rozdiel na účte 415 z minulosti (predaj obchodného podielu) – ako sa s ním vysporiadať?

Aký daňový dopad má predaj obchodného podielu, ku ktorému existuje oceňovací rozdiel ? Obchodný podiel sme získali ešte v roku 2003 vkladom odpisovanej budovy do základného imania. Pritom suma uznaná na vklad podľa znaleckého posudku bola vyššia ako účtovná zostatková cena, preto vznikol pasívny oceňovací rozdiel na účte 415. Aký je účtovný a daňový režim tohto účtu 415 teraz pri predaji obchodného podielu v roku 2020 ?

Pre posúdenie veci je dôležitý dátum vzniku oceňovacieho rozdielu, vtedajší právny stav, a to je rok 2003. Podľa prechodných ustanovení § 52 ods. 13 zákona č.595/2003 Z.z. o dani príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) sa na zdanenie nepeňažných vkladov do základného imania uskutočnených do 31. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.