Oceňovanie metódou vlastného imania – povinnosť alebo voľba?

Môže alebo musí účtovná jednotka na konci roku preceniť podiel v dcérskej spoločnosti metódou vlastného imania ? Kde sa to prejaví v podvojnom účtovníctve a aký to má daňový dopad ?

Z ustanovenia §27 ods.8 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vyplýva, že podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv (teda najmenej dvadsaťpercentný vplyv na jej hlasovacích právach), môže byť ocenený metódou vlastného imania. Teda ide o možnosť, nie povinnosť. Podotýkame, že ak má účtovná jednotka viac podobných obchodných podielov, potom ich ocenenie v súvahe musí byť porovnateľné, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.