Úrok z omeškania v obchodnej praxi

V roku 2022 došlo opakovane  k zmene základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky. Na zverejnenú sadzbu nadväzuje napríklad aj výpočet úroku z omeškania v občianskych a v  obchodných záväzkových vzťahoch.

V roku 2013 a to od 1. februára došlo k zásadným zmenám v oblasti výpočtu úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch, ale aj vo vzťahoch občianskoprávnych vrátane vzťahov zo spotrebiteľských zmlúv. Kým do 31. januára 2013 boli sadzby zákonných úrokov z omeškania jednotné, od 1. februára 2013 došlo k stanoveniu odlišných sadzieb pre obchodné a pre občianske právne vzťahy (obdobná dualistická úprava bola účinná do 14. januára 2009).
Úrok z omeškania v občianskych záväzkových vzťahoch
Výšku úrokov z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch určuje § 3 nariadenia vlády SR č. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní