Aké zmeny nás čakajú v dani z príjmov v rokoch 2023-2024?

Pripravovaná novela dane z príjmov (rok 2023-2024)

Národná rada Slovenskej republiky (parlamentná tlač 1121) rokuje o pripravovanej novele zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou v roku  2023 a 2024. Ďalej uvádzame vybrané témy pripravovaných zmien; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona, ktoré nájdete jeho schválení a uverejnení v v Inteligentných zákonoch s podrobným rozlíšením jednotlivých zmien.
Účinnosť od 1. januára 2023

  • Ekonomické prepojenie – dopĺňa sa spočítavanie podielov blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia ( 2/o/1). Príklad podľa dôvodovej správy – manžel má 100 % podiel v spoločnosti A,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.