Aké zmeny nás čakajú v zákone o účtovníctve v rokoch 2022-2023?

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve (rok 2022 – 2023)

Národná rada Slovenskej republiky ( parlamentná tlač 1123) rokuje o pripravovanej novele zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od v roku 2022 a 2023. Ďalej uvádzame vybrané témy pripravovaných zmien; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o účtovníctve, ktoré nájdete jeho schválení a uverejnení v v Inteligentných zákonoch s podrobným rozlíšením jednotlivých zmien.
Účinnosť od 31. decembra 2022

  • Ponuka na prevzatie – ak účtovná jednotka emitovala cenné papiere, a aspoň niektoré z nich sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu, je účtovná jednotka povinná uviesť vo výročnej správe aj vybrané taxatívne informácie;

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.