Technické zhodnotenie hmotného majetku

Pojem technické zhodnotenie je účtovný a daňový termín, ktorý nie je upravený v žiadnej inej právnej norme. Podľa §13 ods.4 pism. e) postupov účtovania technické zhodnotenie je dlhodobým hmotným majetkom, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku. Postupy účtovania technické zhodnotenie nedefinujú, odvolávajú sa na §29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podľa ktorého sa technickým zhodnotením rozumejú  výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), rekonštrukcie a modernizácie  prevyšujúce  pri jednotlivom majetku 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Technickým zhodnotením teda nie je samotná zmena veci, ale výdavky na túto zmenu. Výdavky sa stávajú technickým zhodnotením až okamihom dokončenia nadstavby, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Eva Gášpárová
  • Ing. Eva Gášpárová
    Venujem sa vedeniu účtovníctva, miezd a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Vzdelaním a praxou nadobudnuté znalosti využívam aj pri publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva.