Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov pre rok 2015

Prehľad zmien v zákone č. 595/2003 Z.z.  o dani z príjmov pre rok 2015 schválených od 1.1.2015 a následne upravených v priebehu roku 2015, resp. k 1.1.2016, pričom všetky tieto zmeny sa uplatnia už pri podaní daňového priznania za rok 2015.
A/ Zmeny v odpisovaní hmotného majetku

  1. zavedenie nových 2 odpisových skupín§26 ods.1 ZDP (viď tabuľka v bode 2)
  2. zrýchlená metódu odpisovania od roku 2015 je dostupná len pre technológie odpisované v 2.a 3. odpisovej skupine podľa prehľadu uvedeného v tabuľke;

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku