Zostatková cena hmotného majetku

Zostatková cena hmotného majetku je účtovnou aj daňovou kategóriou. Z rozdielnosti účtovných a daňových odpisov hmotného majetku vyplýva aj rozdielna účtovná a daňová zostatková cena hmotného majetku. Účtovnou zostatkovou cenou je rozdiel medzi obstarávacou cenou hmotného majetku a sumou vytvorených oprávok, resp. celkovou sumou účtovných odpisov z tohto majetku. Daňovou zostatkovou cenou je rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a celkovou výškou daňových odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov.

 

Účtovná zostatková cena hmotného majetku vyjadruje zníženú hodnotu dlhodobého majetku o jeho opotrebenie. Opotrebenie vyjadrené prostredníctvom účtovných odpisov znižuje hodnotu hmotného majetku ku koncu účtovného obdobia alebo ku dňu vyradenia majetku z účtovníctva na zostatkovú hodnotu. Zníženie ocenenia hmotného majetku predstavujú oprávky k dlhodobému hmotnému majetku. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Eva Gášpárová
  • Ing. Eva Gášpárová
    Venujem sa vedeniu účtovníctva, miezd a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Vzdelaním a praxou nadobudnuté znalosti využívam aj pri publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva.

Komentáre su uzatvorené.