Storno faktúra vs. opravná faktúra, dobropis a ťarchopis

Dobropis, ťarchopis – faktúra, ktorá mení pôvodnú faktúru.
Pokiaľ v období nasledujúcom po vzniku daňovej povinnosti vzniknú prípady keď:

  • dôjde k úplnému alebo čiastočnému zrušeniu dodania tovaru alebo služby,
  • dôjde k zníženiu alebo k zvýšeniu ceny pôvodne účtovanej za dodanie tovaru alebo služby

je platiteľ dane v zmysle §25 zákona o DPH povinný opraviť pôvodný základ dane a pôvodne odvedenú daň. Lehota na vystavenie opravnej faktúry je do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa §25 ods.1 zákona o DPH.
Storno faktúra – oprava účtovného záznamu
K stornovaniu faktúry, resp. k stornovaniu účtovného dokladu účtovná jednotka pristupuje  spravidla z dôvodu chybne alebo neoprávnene vystaveného dokladu, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

3

3.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Monika Ziškayová
  • Ing. Monika Ziškayová
    Daňová poradkyňa od roku 2009, číslo osvedčenia 917/2009 s 20 ročnou praxou v oblasti daní a účtovníctva. Venujem sa daňovému poradenstvu, spracovania otázok v oblasti daní a účtovníctva pre odborné periodiká, príležitostnej lektorskej činnosti pre individuálnych záujemcov a spracovaniu účtovníctva.

Komentáre su uzatvorené.