Ostatné nedaňové opravné položky

Daňovým výdavkom podľa §19 ods.3   o dani z príjmov sú zákonné opravné položky, ktoré sú ustanovené v §20 zákona o dani z príjmov. Ostatné druhy opravných položiek, ktoré účtovná jednotka tvorí zo zásady opatrnosti v prípade opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, neovplyvňujú základ dane, tzn. nie sú daňovým výdavkom.

V   §18 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovania (ďalej ako „Postupy účtovania pre PU“) sú uvedené zásady pre tvorbu a účtovanie opravných položiek:

  • k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku,
  • k dlhodobému a krátkodobému finančnému majetku,
  • k zásobám,
  • k pohľadávkam.

 

Opravná položka vyjadruje prechodné zníženie ocenenia majetku v účtovníctve a príčinou môže byť napr.:

  • zistenie nižšej úžitkovej hodnoty majetku pri inventarizácii ako je jeho ocenenie v účtovníctve,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

4

4.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Monika Ziškayová
  • Ing. Monika Ziškayová
    Daňová poradkyňa od roku 2009, číslo osvedčenia 917/2009 s 20 ročnou praxou v oblasti daní a účtovníctva. Venujem sa daňovému poradenstvu, spracovania otázok v oblasti daní a účtovníctva pre odborné periodiká, príležitostnej lektorskej činnosti pre individuálnych záujemcov a spracovaniu účtovníctva.