Príslušenstvo pohľadávky (úroky z omeškania)

Aký je súčasný právny stav v roku 2020 pre príslušenstvo pohľadávky, konkrétne úroky z omeškania – z pohľadu podvojného účtovníctva pre podnikateľov a z pohľadu dane z príjmov právnických osôb ?

Príslušenstvo pohľadávky je definované v ustanoveniach §19 ods.2 pism. h) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) – úroky z omeškania, poplatky z omeškania a iné platby, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady.

Úroky z omeškania upravuje §369 Obchodného zákonníka v zásade tak, že v prípade omeškania platby má veriteľ právo na úroky z omeškania. Ak veriteľ toto svoje právo uplatní a vystaví písomný prejav vôle (napr. faktúra alebo podanie na súd), potom sa úroky z omeškania musia v záujme verného zobrazenia predmetu účtovníctva zaúčtovať ako vznik pohľadávky súvzťažne voči výnosom na účet 644-Zmluvné pokuty,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.