Technická rekultivácia pozemku – účtovné a daňové súvislosti

Charakteristika pozemku
Podľa § 119 Občianskeho zákonníka sú veci hnuteľné alebo nehnuteľné. Nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Súčasťou vecí je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila; stavby, vodné toky a podzemné vody nie sú súčasťou pozemku. Podľa §3 ods.1 katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov – pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu.

 
Oceňovanie pozemku v účtovníctve
Dlhodobý hmotný majetok, teda aj pozemok, sa oceňuje obstarávacou cenou, čiže vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním tak, ako to ustanovuje §25 ods.1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.