Pripravované zmeny v Daňovom poriadku pre rok 2017

Obsah
2.92 strany
Článok je neaktuálny. Účinnosť článku ( - do 9 Sep, 2016)  

DAŇOVÝ PORIADOK 2017

(novela v pripomienkovom konaní)

Pozor! Tento článok bol aktualizovaný: Návrh zmien v daňovom poriadku pre rok 2017 – prerokovávané v NRSR

Ministerstvo financií SR dalo do pripomienkového konania návrh novely zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2017. Ďalej uvádzame vybrané témy tohto návrhu – ide o predbežnú informáciu. V aplikačnej praxi je potrebné používať úplné znenie zákona až po jeho schválení v NR SR. Úplne znenie zákona s pokročilými funkciami nájdete aj na Autore:  Daňový poriadok  (http://www.autora.sk/zz/2009/563/)

  • Daňový subjekt alebo iná osoba sú povinné na požiadanie zamestnanca správcu dane preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti ( §4 ods.3).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.