Daňové vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie

Pri daňovom vysporiadaní rozdielov z ročného zúčtovania poistného sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v závislosti od toho, či ide o zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu  alebo zamestnávateľa a v závislosti od toho, v súvislosti s akými príjmami rozdiely pri ročnom zúčtovaní poistného vznikli.
Úvod
Pri zdanení preplatkov z ročného zúčtovania poistného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby sa aplikuje:

  •  §43 ods.3 pism. j) ZDP, v zmysle ktorého sa z poistného, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem zo závislej činnosti podľa §5 ZDP alebo príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti §6 ods.1§6 ods.2 ZDP a ktoré vracia zdravotná poisťovňa tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Eva Gášpárová
  • Ing. Eva Gášpárová
    Venujem sa vedeniu účtovníctva, miezd a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Vzdelaním a praxou nadobudnuté znalosti využívam aj pri publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva.

Komentáre su uzatvorené.