Prechod z jednoduchého účtovníctva (JÚ) do podvojného (PÚ)

Obsah
4.44 strany
Východiská
Nový kalendárny rok býva spojený s prechodom účtovania fyzických osôb zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva. Prechod môže byť dobrovoľný (ak sa tak fyzická osoba rozhodne) alebo povinný (ak tak vyplýva z osobitného predpisu).

Východiská účtovníctva sú spájané s Obchodným zákonníkom, nakoľko povinnosť viesť účtovníctvo sa týka podnikateľov. S pojmom podnikateľ Obchodný zákonník spája:

  • osobu zapísanú v obchodnom registri,
  • osobu, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osobu, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (advokát, komerčný právnik, notár, daňový poradca, audítor, veterinárny lekár a podobne.),
  • fyzickú osobu, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Komentáre su uzatvorené.