Dorubenia DPH a pokuty do nákladov – príklad účtovania

Obsah
0.53 strany
Obchodná spoločnosť mala daňovú kontrolu DPH, ktorej výsledkom bolo dorubenie DPH za predminulý rok v sume 8 000 eur, a tiež vyrubenie príslušnej poriadkovej pokuty v sume 800 eur. Spoločnosť nepodala odvolanie. Dorubenie DPH sa netýka obstarania odpisovaného investičného majetku v účtovej triede 0. Do ocenenia odpisovaného majetku sa účtuje len DPH z koeficientu (§25 ods.5 pism. c) ZDP). Dorubenie rozdielu dane teda nemožno účtovať do ocenenia dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, preto sa zaúčtuje do nákladov; zaúčtovanie a daňové posúdenie tejto situácie je nasledovné.

č. UD opis účtovného prípadu MD DAL
1 R Rozhodnutie DÚ (R) o určení rozdielu DPH 538.1 345
2 R Rozhodnutie DÚ (R) o vyrubení pokuty 545.9 345
3 BV Úhrada záväzku voči daňovému úradu 345 221

  …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.