Oznámenie o zrážkovej dani poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z nepeňažného príjmu v mimoriadnej situácii – pandémia KORONAVÍRUSU (zákon č. 67/2020 Z. z.)

Pravidlá podávania oznámenia podľa zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Podľa §43 ods.17 písm. a) ZDP platí, že platiteľom dane z nepeňažných plnení uvedených v §43 ods.3 pism. o) je príjemca nepeňažného plnenia. Teda zrážkovú daň nehradí ten, kto vypláca takýto nepeňažný príjem ale ten kto ho prijal, napr. doktor. Tento platiteľ dane je povinný daň odviesť správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté. Na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle, je správcovi dane povinný predložiť

a) platiteľ dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka oznámenie o zrazení a odvedení dane;

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.