Nová verzia Kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty – aktualizujte si softvér.

Na portáli finančnej správy je zverejnená nová verzia Kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (KV DPH). Dôvodom zmeny je zavedenie druhej zníženej sadzby DPH vo výške 5 % zo základu dane. Táto zmena má prispieť k zlepšeniu prostredia na výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania.

Softvérové firmy museli aktualizovať svoje systémy na zodpovedanie nového formulára KV DPH, nezabudnite si ich aktualizovať.

Nový formulár kontrolného výkazu bude označený ako KVDPHv23 a bude umožňovať vykázať druhú zníženú sadzbu DPH. Podanie nového formulára bude možné od 1. júla 2023 cez portál finančnej správy alebo aplikáciu eDane za zdaňovacie obdobia od júla 2023.

Znížená sadzba DPH vo výške 5 % sa uplatňuje na dodanie a obnovu stavieb, ktoré spĺňajú podmienky štátom podporovaného nájomného bývania, pričom príjemcom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania. Znížená sadzba sa nevzťahuje na dodanie nebytových priestorov.

 

Autor článku

Pridaj komentár