Vklad podniku alebo jeho časti z pohľadu DPH – súdny judikát

Režim DPH ustanovuje zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Slovenský zákon o DPH predstavuje prevzatú smernicu Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, preto pre jeho aplikáciu platia právne názory Súdneho dvora EÚ (SDEÚ). Právne názory SDEÚ (www.curia.europa.eu) sú pre slovenské daňové orgány aj správne súdy záväzné. Jedným z rozsudkov vo veci režimu DPH pri vklade podniku alebo jeho časti je rozsudok Súdneho dvora EÚ (C-444/10, prípad Christel); konkrétne ide o výklad, čo sa považuje za podnik alebo jeho časť.

Podľa §10 ods.1 zákona o DPH sa predaj podniku alebo jeho časti, resp. vloženie podniku alebo jeho časti ako nepeňažný vklad nepovažuje za dodanie tovaru alebo služby, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.