Súdny dvor EÚ: Odpočet DPH v prípade že mu predchádzal daňový únik.

Nedostatky u dodávateľov a odpočet DPH (C-444/12; prípad Hardimpex)

Prípad Hardimpex sa zaoberá otázkou, či môže daňový úrad odmietnuť odpočet DPH z dôvodu, že predchádzajúca transakcia bola poznačená daňovým únikom, bez toho aby bolo preukázané, že kontrolovaný odberateľ vedel alebo mal vedieť o tomto úniku.
Právna úprava
Pravidlá DPH v Európskej únii upravuje smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, ktorú preberá slovenský zákon č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Podľa článku 168 písm. a) smernice môže odberateľ odpočítať DPH na vstupe z nákupov, ktoré použije na svoje zdaniteľné predaje na výstupe (§ 49 ods. 2 zákona o DPH).

Výklad práva únie prináleží Súdnemu dvoru EÚ (SDEÚ), ktorý ustálene rozhoduje, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.