Finančný prenájom u nájomcu – odpisovanie

Do konca roka 2015 bolo obstaranie hmotného majetku formou finančného prenájmu pre nájomcu zaujímavé z pohľadu daňového odpisovania majetku počas doby trvania nájmu. Táto osobitosť bola zákonom zrušená s účinnosťou od 1. januára 2015 a rovnako aj zvýhodnené odpisovanie v závislosti od dohodnutej doby nájmu, ktorá bola spravidla kratšia ako doba odpisovania hmotného majetku po zaradení do odpisovej skupiny podľa § 26 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ZDP).
Účtovné odpisovanie predmetu finančného prenájmu

Účtovné odpisovanie majetku obstarávaného formou finančného prenájmu je prenesené na nájomcu, ktorý ho odpisuje v závislosti od predpokladanej doby používania majetku a jeho životnosti. Účtovná jednotka si vytvára odpisový plán, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní